Wróć

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy?

Zapoznając się z ofertą polis dostępnych na rynku należy zwrócić uwagę na zakres ochrony oraz oferowane świadczenia, dzięki temu można wybrać zindywidualizowaną ofertę. Pozwoli to na wybranie polisy (ubezpieczenia), które będzie odpowiadało naszym potrzebom.

Powinniśmy też zwrócić uwagę na relację zakresu świadczeń do oferowanej ceny.

Wybierając ubezpieczenie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na:

  • Wysokość składki - należy porównać oferty różnych ubezpieczycieli i wybierać pakiet , którego cena będzie adekwatna do zakresu oferowanych usług.
  • Okresy karencji - to okres, przez który nie można skorzystać z ubezpieczenia pomimo opłacanej składki, najczęściej dotyczy najdroższych usług.
  • Zdarzenia, które nie są objęte ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie możesz kupić przechodząc do kalkulatora

Ważne! Wszelkie informacje o zakresie usług, karencji, limitach usług oraz innych ograniczeniach są zawsze zapisane w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeczytać i zapoznać się z warunkami umowy.

Wróć