Wróć

DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

Dystrybucja ubezpieczeń prowadzona jest za pośrednictwem

I. Agenta Ubezpieczeniowego JG Sp. z o.o. 

z siedzibą w Józefosławiu, kod pocztowy 05-500, ul. Julianowska 63a lok. 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta ST. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000676231, NIP: 1231351438, REGON: 367201487.

JG Sp. z o.o. jest wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr 11234969/A.

Informację o wpisie można uzyskać na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1316), to jest poprzez:

a/ skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,

b/ uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,

c/ skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej https://rpu.knf.gov.pl

 

Zakłady ubezpieczeń, na rzecz których działa JG Sp. z o.o.

Dział 1

a/ Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

b/ Generali Życie T.U. S.A.

c/ TUnŻ Warta S.A.

Dział 2

a/ Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

b/ Generali T.U. S.A

c/ InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

d/ TUiR WARTA S.A.

e/ PZU S.A.

f/ Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

g/ UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

h/ Signal Iduna Polska TU S.A.

i/ Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

j/ Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Niezależność w zakresie powiązań kapitałowych z zakładami ubezpieczeń

JG Sp. z o.o. nie posiada akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada również żadnych akcji (udziałów) JG Sp. z o.o. uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników dystrybutora.

Obszar działania

Obszarem działania JG Sp. z o.o. jest Rzeczpospolita Polska.

Wynagrodzenie dystrybutora

JG Sp. z o.o. otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne wliczone w składkę ubezpieczeniową. Nie otrzymuje innych korzyści ani zachęt innego rodzaju.

 

II. JWM Sp z o.o. 

JWM Sp. z o.o. jest brokerem ubezpieczeniowym.

Posiada licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zarząd firmy posiada ponad 25 letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym w obsłudze ubezpieczeń korporacyjnych i międzynarodowych.

Dysponuje ubezpieczeniem zawodowym z sumą gwarancyjną 1.875.927 euro.

Reprezentuje ubezpieczającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Udzielone pełnomocnictwa jak i jego cofnięcie może zostać dokonane w dowolnym czasie.

Niezależność w zakresie powiązań kapitałowych z zakładami ubezpieczeń

JWM Sp. z o.o. nie posiada akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada również żadnych akcji (udziałów) JWM Sp. z o.o. uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników dystrybutora.

Obszar działania

Obszarem działania JWM Sp. z o.o. jest Rzeczpospolita Polska.

Wynagrodzenie dystrybutora

JWM Sp. z o.o. otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne wliczone w składkę ubezpieczeniową. Nie otrzymuje innych korzyści ani zachęt innego rodzaju.

Wróć