Wróć

Bezpieczeństwo

Jesteśmy zarejestrowanym w KNF licencjonowanym agentem ubezpieczeniowym, zarejestrowanym pod numerem 11234969/A. Nasza działalność podlega nadzorowi KNF.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytuły wykonywania czynności agencyjnych z sumą gwarancyjną 1 924 560 EUR.

Dbając o bezpieczeństwo danych naszych Klientów dane rejestrowane na stronie www są zabezpieczone szyfrowanym protokołem SSL.

Dane otrzymane od Państwa przekazujemy wyłącznie współpracującym z nami zakładom ubezpieczeniowym lub podmiotom medycznym w celu wykonywania zawartej umowy.

Ważne! Wszelkie informacje o zakresie usług, karencji, limitach usług oraz innych ograniczeniach są zawsze zapisane w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeczytać i zapoznać się z warunkami umowy.

Wróć